AFTAT
Yaşam Haber Girişi: 28.05.2021 - 12:47, Güncelleme: 28.05.2021 - 12:47

27 Mayıs 1980 milliyetçi duruşa hunhar bir suikastın ifadesidir.

 

27 Mayıs 1980 milliyetçi duruşa hunhar bir suikastın ifadesidir.

27 Mayıs 1980 milliyetçi duruşa hunhar bir suikastın ifadesidir.
  "27 Mayıs, yakın siyasi tarihimizin iç burkan, yürek sızlatan, vicdanları kanatan vahim hadiselerin yaşanarak milli hafızalara kazındığı bir zaman dilimidir. Demokrasi ihlallerinden milli ve manevi değerlerin inkârına varıncaya kadar pek çok trajedi, müessif nitelikli pek çok olay farklı yılların 27 Mayıs’ında vasat ve vuku bulmuştur. Türkiye’nin güven ve istikrar ortamını sabote etmek isteyen iç ve dış odaklar tıpkı bugünkü gibi ihanet devriyesine çıkmışlardır. 27 Mayıs 1960 darbesi milli iradeye doğrultulmuş silah iken, 27 Mayıs 1980 milliyetçi duruşa hunhar bir suikastın ifadesidir. Ülkemizin iç barış ve huzur iklimini zehirlemek, milli birlik ve kardeşlik bağlarını zayıflatmak gayesiyle sürekli faal halde bulunan menfur çevrelerin kanlı eylemleri, kahredici edimleri, karanlık teşebbüsleri bugüne kadar hiç eksilmemiş, hiç ara vermemiştir. Darbeler, krizler, toplumsal çalkantılar, ekonomik operasyonlar, sosyal gerilimler, dış müdahaleler, terör saldırıları, bölücü dayatmalar, yasa dışı grupların tahrik ve tertipleri devamlı surette Türkiye’nin yükseliş iradesini baltalamak üzerine projelendirilmiştir. Milletimizin ruh köküyle çatışan ve çelişen düşünce, teklif ve politika sahipleri çıkar ittifakı şemsiyesi altında buluştukları yerli ve yabancı işbirlikçilerle ülkemize tuzak kurmuşlar, kötülük üstüne kötülük yapmışlardır. Şu kadar ki, 27 Mayıs 1960’da onuruna düşkün Türk milletinin egemenlik hakları, var oluş haysiyeti bir yanda ağır yara almış, diğer yanda müteakiben kurulan sipariş mahkemeler eliyle yargılanmıştır. Sandık yerine silahı tercih eden dar kadrolu cuntacı oluşum yalnızca seçilmiş bir iktidarı değil, Türkiye’nin on yıllarını da gasp etmiştir. Hala sancıları hissedilen 27 Mayıs 1960 darbesi münasebetiyle Türkiye’nin hem önü kesilmiş, hem de demokrasi kültürü zedelenmiştir. Birliğimizi, dirliğimizi ve kardeşliğimizi hedef alan provokasyonlar maalesef ülkemizin ve milletimizin gelecek hayallerine zincir vurmuştur. Daha müreffeh, daha huzurlu, daha mutlu, daha güvenli, daha refah, daha gelişmiş, daha kalkınmış bir Türkiye özlemini, bir Türk-İslam medeniyet çağrısını hazmedemeyenler maşaları vasıtasıyla istikbalimizi, hatta istiklalimizi budamaya çalışmışlardır. Fakat Türk milleti her seferinde Anka Kuşu gibi küllerinden yeniden doğmuş, şerefli geçmişiyle mütenasip parlak bir geleceğin zor da olsa peşine düşmüştür. Bu mukavemet ruhu, bu mücadele şuuru, bu dirayet ve hamiyet ufku tarihi imar eden aziz milletimizin önündeki yüzyılları inşa etmesi hususunda da ilham vermiştir. Bugün oynanan melanet oyunların Türkiye’mizi yolundan çevirme ihtimali, Türk milletini geri adım attırma şansı elbette düşünülemeyecektir. Millet, irade hürriyetine sonuna kadar sahip çıkacaktır. Bu nedenle derin komplolar boştur, densiz kumpaslar boşunadır. Devlet milletiyle kenetlenmiş, Türk tarihi, Türk kültürü, bunun yanı sıra birlikte yaşama azmi milli birliğin mihveri haline gelmiştir. Hiç kimse Türk milletinin hassasiyetlerini hafife almamalıdır. Özellikle de milli asalet ve sabrı göz ardı etmemelidir. Sokak dedikodularına bel bağlayan, sosyal medya fitnelerini geçim kapısı gören, suç ve terör örgütlerinin şantajlarından bayağı şekilde medet uman zillet ittifakı milletimizin engin feraset ve gıpta edilecek irfanı karşısında asla tutunamayacaktır. Bugün kimin kiminle işbirliği yaptığı, kimlerin hangi mahfillerin kuklası haline geldiği bellidir, belgelidir. Türkiye’nin siyasi ve toplumsal dengesini bozarak güç ve iktidar devşirmek için kuyruğa girenler zalimlerin oyun uşağı olmakla birlikte zilletin kapı kuludur. Milliyetçi Hareket Partisi kirli niyet sahiplerine karşı Türk milletiyle bir ve beraberdir. Kalbi Türkiye sevdasıyla çarpan hiçbir dava arkadaşım, hiçbir muhterem vatandaşım vatan ve millet muhaliflerinin senaryolarına prim ve destek vermeyecektir. Yolumuz çetin, mücadelemiz kutlu, zaferimiz kesindir. 27 Mayıs Ülkücü Şehitleri Anma Günü vesilesiyle herkes bilmelidir ki, ilkelerimizden, ülkülerimizden, ülkemizin ebedi hak ve çıkarlarından taviz vermeden, davamızın bizlere yüklediği yüksek sorumlulukları heyecanla yerine getirecek azim ve inanmışlığı bihakkın göstereceğiz. Kahraman ülkücü şehitlerimizin yüzünü kara çıkarmayacağız. 52 uzun yıldır sürdüğümüz dava mücadelemize leke sürdürmeyeceğiz. Her zaman demokrasinin, milli iradenin, meşru taleplerin, hukuk üstünlüğünün, devletimizin ve milletimizin tartışma kabul etmeyen emanetlerinin yanında duracağız. Türkiye’ye cephe almış ülkelerin, organize suç şebekelerinin, terör örgütlerinin, bölücü mihrakların, demokrasi karşıtlarının taciz ve tezviratlarına hiçbir şekilde kulak asmadan yolumuza kararlılıkla devam edeceğiz. Cumhur İttifakı’nın muazzez varlığını samimiyetle koruyacağız. Bugün arka arkaya yapılan ve İl Başkanları ve Merkez Yönetim Kurulu toplantılarımızda partimizin gelişmeler ve siyasi gündemle ilgili tutumu ele alınarak bundan sonra takip edeceğimiz siyaset ve stratejiler ülkücü şehitlerimizin manevi hatıraları saygıyla yad edilerek ele alınmıştır. Milliyetçi Hareket Partisi meselelere hakimdir. Nitekim partimiz Türkiye’nin içine çekilmek istenen girdabın farkında, buna karşılık siyasi pozisyonu da nettir ve milletten yanadır. Bu duygu ve düşüncelerle, merhum Başbuğumuz Alparslan Türkeş Bey başta olmak üzere, 27 Mayıs 1980’da şehit edilen eski Gümrük ve Tekel Bakanımız Gün Sazak’a Bey’e, bütün vatan ve dava şehitlerimize Cenab-ı Allah’tan rahmetler niyaz ediyorum. Davamıza emeği ve hizmet geçmiş değerli arkadaşlarıma, fedakâr timsali gazilerimize sağlıklı ve uzun bir ömür diliyorum."
27 Mayıs 1980 milliyetçi duruşa hunhar bir suikastın ifadesidir.
<p>&nbsp;</p> <p>"27 Mays, yakn siyasi tarihimizin i burkan, yrek szlatan, vicdanlar kanatan vahim hadiselerin yaanarak milli hafzalara kaznd bir zaman dilimidir.</p> <p>Demokrasi ihlallerinden milli ve manevi deerlerin inkrna varncaya kadar pek ok trajedi, messif nitelikli pek ok olay farkl yllarn 27 Maysnda vasat ve vuku bulmutur.</p> <p>Trkiyenin gven ve istikrar ortamn sabote etmek isteyen i ve d odaklar tpk bugnk gibi ihanet devriyesine kmlardr.</p> <p>27 Mays 1960 darbesi milli iradeye dorultulmu silah iken, 27 Mays 1980 milliyeti durua hunhar bir suikastn ifadesidir.</p> <p>lkemizin i bar ve huzur iklimini zehirlemek, milli birlik ve kardelik balarn zayflatmak gayesiyle srekli faal halde bulunan menfur evrelerin kanl eylemleri, kahredici edimleri, karanlk teebbsleri bugne kadar hi eksilmemi, hi ara vermemitir.</p> <p>Darbeler, krizler, toplumsal alkantlar, ekonomik operasyonlar, sosyal gerilimler, d mdahaleler, terr saldrlar, blc dayatmalar, yasa d gruplarn tahrik ve tertipleri devaml surette Trkiyenin ykseli iradesini baltalamak zerine projelendirilmitir.</p> <p>Milletimizin ruh kkyle atan ve elien dnce, teklif ve politika sahipleri kar ittifak emsiyesi altnda bulutuklar yerli ve yabanc ibirlikilerle lkemize tuzak kurmular, ktlk stne ktlk yapmlardr.</p> <p>u kadar ki, 27 Mays 1960da onuruna dkn Trk milletinin egemenlik haklar, var olu haysiyeti bir yanda ar yara alm, dier yanda mteakiben kurulan sipari mahkemeler eliyle yarglanmtr.</p> <p>Sandk yerine silah tercih eden dar kadrolu cuntac oluum yalnzca seilmi bir iktidar deil, Trkiyenin on yllarn da gasp etmitir.</p> <p>Hala sanclar hissedilen 27 Mays 1960 darbesi mnasebetiyle Trkiyenin hem n kesilmi, hem de demokrasi kltr zedelenmitir.</p> <p>Birliimizi, dirliimizi ve kardeliimizi hedef alan provokasyonlar maalesef lkemizin ve milletimizin gelecek hayallerine zincir vurmutur.</p> <p>Daha mreffeh, daha huzurlu, daha mutlu, daha gvenli, daha refah, daha gelimi, daha kalknm bir Trkiye zlemini, bir Trk-slam medeniyet arsn hazmedemeyenler maalar vastasyla istikbalimizi, hatta istiklalimizi budamaya almlardr.</p> <p>Fakat Trk milleti her seferinde Anka Kuu gibi kllerinden yeniden domu, erefli gemiiyle mtenasip parlak bir gelecein zor da olsa peine dmtr.</p> <p>Bu mukavemet ruhu, bu mcadele uuru, bu dirayet ve hamiyet ufku tarihi imar eden aziz milletimizin nndeki yzyllar ina etmesi hususunda da ilham vermitir.</p> <p>Bugn oynanan melanet oyunlarn Trkiyemizi yolundan evirme ihtimali, Trk milletini geri adm attrma ans elbette dnlemeyecektir.</p> <p>Millet, irade hrriyetine sonuna kadar sahip kacaktr.</p> <p>Bu nedenle derin komplolar botur, densiz kumpaslar bounadr.</p> <p>Devlet milletiyle kenetlenmi, Trk tarihi, Trk kltr, bunun yan sra birlikte yaama azmi milli birliin mihveri haline gelmitir.</p> <p>Hi kimse Trk milletinin hassasiyetlerini hafife almamaldr.</p> <p>zellikle de milli asalet ve sabr gz ard etmemelidir.</p> <p>Sokak dedikodularna bel balayan, sosyal medya fitnelerini geim kaps gren, su ve terr rgtlerinin antajlarndan baya ekilde medet uman zillet ittifak milletimizin engin feraset ve gpta edilecek irfan karsnda asla tutunamayacaktr.</p> <p>Bugn kimin kiminle ibirlii yapt, kimlerin hangi mahfillerin kuklas haline geldii bellidir, belgelidir.</p> <p>Trkiyenin siyasi ve toplumsal dengesini bozarak g ve iktidar devirmek iin kuyrua girenler zalimlerin oyun ua olmakla birlikte zilletin kap kuludur.</p> <p>Milliyeti Hareket Partisi kirli niyet sahiplerine kar Trk milletiyle bir ve beraberdir.</p> <p>Kalbi Trkiye sevdasyla arpan hibir dava arkadam, hibir muhterem vatandam vatan ve millet muhaliflerinin senaryolarna prim ve destek vermeyecektir.</p> <p>Yolumuz etin, mcadelemiz kutlu, zaferimiz kesindir.</p> <p>27 Mays lkc ehitleri Anma Gn vesilesiyle herkes bilmelidir ki, ilkelerimizden, lklerimizden, lkemizin ebedi hak ve karlarndan taviz vermeden, davamzn bizlere ykledii yksek sorumluluklar heyecanla yerine getirecek azim ve inanml bihakkn gstereceiz.</p> <p>Kahraman lkc ehitlerimizin yzn kara karmayacaz.</p> <p>52 uzun yldr srdmz dava mcadelemize leke srdrmeyeceiz.</p> <p>Her zaman demokrasinin, milli iradenin, meru taleplerin, hukuk stnlnn, devletimizin ve milletimizin tartma kabul etmeyen emanetlerinin yannda duracaz.</p> <p>Trkiyeye cephe alm lkelerin, organize su ebekelerinin, terr rgtlerinin, blc mihraklarn, demokrasi kartlarnn taciz ve tezviratlarna hibir ekilde kulak asmadan yolumuza kararllkla devam edeceiz.</p> <p>Cumhur ttifaknn muazzez varln samimiyetle koruyacaz.</p> <p>Bugn arka arkaya yaplan ve l Bakanlar ve Merkez Ynetim Kurulu toplantlarmzda partimizin gelimeler ve siyasi gndemle ilgili tutumu ele alnarak bundan sonra takip edeceimiz siyaset ve stratejiler lkc ehitlerimizin manevi hatralar saygyla yad edilerek ele alnmtr.</p> <p>Milliyeti Hareket Partisi meselelere hakimdir.</p> <p>Nitekim partimiz Trkiyenin iine ekilmek istenen girdabn farknda, buna karlk siyasi pozisyonu da nettir ve milletten yanadr.</p> <p>Bu duygu ve dncelerle, merhum Babuumuz Alparslan Trke Bey bata olmak zere, 27 Mays 1980da ehit edilen eski Gmrk ve Tekel Bakanmz Gn Sazaka Beye, btn vatan ve dava ehitlerimize Cenab- Allahtan rahmetler niyaz ediyorum.</p> <p>Davamza emei ve hizmet gemi deerli arkadalarma, fedakr timsali gazilerimize salkl ve uzun bir mr diliyorum."</p>

Afyon HABERİ

Habere ifade bırak !
Habere ait etiket tanımlanmamış.
Okuyucu Yorumları (0)

Yorumunuz başarıyla alındı, inceleme ardından en kısa sürede yayına alınacaktır.

Yorum yazarak Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve afyonhaberturk.com sitesine yaptığınız yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan tüm yorumlardan site yönetimi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır, sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş saylırsınız.