Gözden kaçırmayın

Zafer Müzesin'de Sona Gelindi.Zafer Müzesin'de Sona Gelindi.

Ünlü halk ozanı Âşık Veysel'in ölümünün 51. yılında düzenlenen bir sempozyum, Türk halk müziğinin tanınmış isimlerinden biri olan Veysel'in sanatını ve mirasını masaya yatırdı. Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi'nin ev sahipliği yaptığı bu uluslararası etkinlik, akademisyenler ve sanatçılar eşliğinde gerçekleşti ve beş farklı ülkeden gelen katılımcılarla kültürel bir köprü oluşturdu. Sempozyum kapsamında, katılımcılar Âşık Veysel'in eserleri ve halk müziği üzerine 33 ayrı oturumda fikir alışverişinde bulundu. Bu oturumların yanı sıra üç adet panel de düzenlendi ve böylece Âşık Veysel'in edebi ve müzikal etkileri farklı açılardan ele alındı. Etkinlik, Âşık Veysel'in eserlerinin sadece Türkiye'yle sınırlı kalmayıp komşu ülkelerde de etkisi olduğunu gösteren bir platform olarak öne çıktı. Türkçe ve bölge dillerinde yapılan sunumlar sayesinde Âşık Veysel'in mirasının günümüzde de yaşatıldığı ve değerinin korunduğu vurgulandı. Bu anma sempozyumu, değerli bir halk ozanı olan Âşık Veysel'in eserlerinin, çalışmalarının ve halka bıraktığı izlenimlerin araştırılması ve gelecek kuşaklara aktarılması için önemli bir adım oldu. Sanat ve kültür alanındaki bu tür etkinliklerin, farklı kültürler arasında köprü kurma ve ortak anlayış geliştirme konusundaki rolü de takdirle karşılandı. #ÂşıkVeysel #halkmüziği #sözşairi #Türkfolkloru #sanatevi #kültürmirası #sözlak #kültürelbağlantı #türkçemüzik #uluslararasıetkinlik