İNTERNET HABERCİLERİ SARI BASIN KARTI ALABİLECEK Mİ?

İNTERNET HABERCİLERİ SARI BASIN KARTI ALABİLECEK Mİ?
Gündem 30.11.2022 12:24:00 0

İnternet haberciliği yapanların Sarı basın Kartı alıp alamayacağı Sosyal Medya Yasasıyla gündeme geldi. 
Dezenformasyonla (yanlış veya doğruluğu bulunmayan ve kasıtlı olarak yayılan bilgi) mücadele kapsamında sunulan yasa tasarısı içerisinde birçok yeniliği kapsıyor. 
Bunlardan birisi de internet habercilerini yakından ilgilendiren sarı basın kartı. 
Peki internet habercilerine sarı basın kartı verilecek mi?
Sosyal Medya Yasası ile birlikte gündeme gelen internet habercilerine sarı basın kartı verilecek mi sorusu aratılmaya başlandı. 

Dezenformayonla Mücadele Yasası ile birlikte bir çok şey değişecek.
 Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) ilk iki yasası kabul edilen Dezenformasyonla Mücadele Yasası ile birlikte internet habercileri sarı basın kartı alabilecek mi? İnternet habercileri için sarı basın kartının şartları neler?

 

Sosyal medya Yasası ile birlikte gazetecilere tanınan hak ve imtiyazlardan yararlanabilmek için gerekli olan basın kartı gerekli şartları sağlayan internet habercilerine, spikerlerine, editör ve yayıncılarına verilebilecek.

SARI BASIN KARTI ŞARTLARI NELER?

a) 18 yaşını bitirmiş olması,

b) En az lise veya dengi bir eğitim kurumundan mezun olması,

c) Kısıtlı veya kamu hizmetlerinden yasaklı olmaması,

ç) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı 5 yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da şantaj, hırsızlık, sahtecilik, dolandırıcılık, güveni kötüye kullanma, yalan tanıklık, yalan yere yemin, iftira, suç uydurma, müstehcenlik, fuhuş, hileli iflas, zimmet, irtikâp, rüşvet, kaçakçılık, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma suçları, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, üyesi olmak veya yardım etmek ve cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile bu suçların özel kanunlardaki karşılıklarından hüküm giymemiş olması,
d) 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun 3 üncü maddesinde sayılan terör suçları ile 4 üncü maddesinde sayılan terör amacı ile işlenen suçlardan veya 6 ncı maddede belirtilen suçlardan hüküm giymemiş olması,
e) 5237 sayılı Kanunun 213, 214, 215, 216 ve 217 nci maddelerinde sayılan suçlar ile Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar ile devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk suçlarından hüküm giymemiş olması,
f) 5187 sayılı Kanunun 25 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan suçlardan veya bu suçlara tahrik ve teşvikten hüküm giymemiş olması,

g) 5953 sayılı Kanun hükümlerine uygun sözleşme yapmış olması ve mücbir sebepler dışında bir aydan fazla olmamak üzere ara vermeden çalışması

ğ) Gazetecilik faaliyeti dışında ticari, sınai veya zirai faaliyette bulunmaması, şarttır.

(2) Basın kartı talep eden süreli yayın sahipleri veya tüzel kişi temsilcileri ile radyo ve televizyonların yönetim kurulu başkanlarında, enformasyon görevlilerinde ve 11 inci madde uyarınca basın kartı talep edenlerde bu maddenin birinci fıkrasının (g) ve (ğ) bentlerinde belirtilen şartlar, Türkiye Radyo Televizyon Kurumu ve Anadolu Ajansı aracılığıyla basın kartı talep edenlerde (g) bendinde belirtilen şart aranmaz.

BASIN KARTI AVANTAJLARI NELER?

-Sarı basın kartı sahipleri tüm şehirlerde ücretsiz ulaşım hakkına sahiptir.

-Kamuya ait müze, galeri, stat ve hipodromlara ücretsiz giriş haklarına sahiptir.

-Basın kartı olanlar resmi törenlere serbestçe giriş sağlayabilir.

-Basın araç kartı sayesinde; Türk ve yabancı devlet büyüklerinin resmi ziyaret, gezi ve incelemelerinde ve benzeri diğer durumlarda trafik görevlilerinin vereceği işaret ve talimatlar doğrultusunda park etme, durma, duraklama ve geçiş üstünlüğü gibi kolaylıklardan yararlanılır.

-Basın kartı sahipleri; hizmet damgalı pasaport uygulamasından yararlanabilir.


Pazartesi 0 ° / -4.1 °
Salı -1.2 ° / -7 °
Çarşamba 0.6 ° / -8.1 °