Vali Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü Mesajı

Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşının 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü Mesajı
Gündem 9.12.2022 16:57:00 0

 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü Mesajı

Her insanın, doğuştan kazandığı hakları korumak ve güvence altına almak adına tüm dünyada farkındalık yaratmak amacıyla belirlenen 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Gününü kutluyorum. Bu günün, dil, din, ırk, renk ve cinsiyet gözetilmeksizin tüm insanlara eşit ve adil bir şekilde haklarının teslim edildiği bir dünyaya doğru kararlı yürüyüşümüze katkı sunmasını temenni ediyorum. 

İnsan varoluşuyla sahip olduğu haklarıyla yaşar.

 Devletin ve toplumun vazifesi ise bu hakları korumak, teminat altına almak ve geliştirmektir. İnsanlar sahip oldukları hakları hayat boyu yaşama özgürlüğüne sahipken, aynı zamanda diğer insanların haklarını koruma ve onlara saygı duyma sorumluluğuna da taşımaktadır.

 Bu anlamda yeryüzünü paylaştığımız her bir  kişinin haklarını korumak ve diğer insanlardan beklediğimiz saygı ve hoşgörüyü herkese göstermek en temel sorumluluklarımız arasındadır. 

İnsan onuru bütün hakların özü olarak hukukun koruması altındadır. Tüm dünyada ve ülkemizde hukukun amacı, insan onuruna yaraşır bir hayatı güvence altına alarak tüm insanlara eşit ve adil bir yaşam inşa etmektir. 

Bu anlamda, tüm dünyada hukuk, ancak insan hakları ve toplumsal etik kurallarından neşet ederse hakları adilane bir şekilde koruma altına alacaktır. 

Ülkemiz, mülkün temelinin adalet olduğunu, adaletin temelinde de hakları ve onuruyla insanın bulunduğunu geçmişte olduğu gibi bugün de tüm dünyaya bir kez daha göstermektedir. 

Ülkemizin adalet ilkelerinin pusulası insandır, insan onurudur, insanın sahip olduğu tüm haklarla hayatını sürdürebilmesidir. 

Bu vesileyle, tüm insanların, karşılıklı hak ve özgürlüklerinin korunduğu, insan onuruna en yakışan biçimde toplumsal hayatın tesis edildiği bir dünya temenni ediyor ve tüm insanları bu ortak amaç için çalışmaya davet ediyorum. 

 

Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı 

Afyonkarahisar Valisi


Pazar -1.3 ° / -6.6 °
Pazartesi 0 ° / -4.1 °
Salı -1.2 ° / -7 °